(0,0)  
Uit dit vak kun je stukken naar hierboven SLEPEN of met Ctrl C en Ctrl V kopiëren.
y=50*Math.sin(hoek(2*x));

y=80*Math.sin(hoek(x+30))-20;

y=50*Math.sin(2*hoek(x))+15*Math.sin(6*hoek(x)); //superpositie

y=10*Math.tan(2*hoek(x));

if(Math.round(x)==90)alert('x= '+x+' y= '+y);  //zie help

y=(Math.sin(hoek(10*x))>=0)?50:-30;      //blokgolf

if(i==0){teken=1;k=-1};      //blokgolf
k++;
if(k==20){teken=-teken;k=0};
y=(teken>0)?50:-10;   //if(teken>0){y=50}else{y=-10}

y=0.01*x*x-1.5*x-25;   //parabool

a=(x>90&&x<240)?20:8;
y=75*Math.sin(hoek(a*x));  //FSK - frequentie-omschakelmodulatie

Het object Math heeft de onderstaande "properties" en "methods" (functies).
Property: Voorbeeld =  
E Math.E Constante van Euler (e)
LN2 Math.LN2 natuurlijke logaritme (grondtal e) van 2
LN10 Math.LN10 natuurlijke logaritme (grondtal e) van 10
LOG2E Math.LOG2E logaritme met grondtal 2 van e
LOG10E Math.LOG10E logaritme met grondtal 10 van e
PI Math.PI  
SQRT1_2 Math.SQRT1_2 vierkantswortel van 0.5
SQRT2 Math.SQRT2 vierkantswortel van 2
       
Method:      
abs() Math.abs(-12.34)  
ceil() Math.ceil(12.34)  
exp() Math.exp(3) e tot de macht 3
floor() Math.floor(45.67)  
log() Math.log(123.45) natuurlijke logaritme (d.w.z. met grondtal e)
max() Math.max(-2,1,-5,4,3)  
min() Math.min(-2,1,-5,4,3)  
pow() Math.pow(0.125,-1/3) 0.5 tot de macht -1/3 ( = 1 / (derdemachtswortel uit 0.125) )
random() Math.random()
 
tussen en inclusief 0..1
"round('random()*10')"
 
tussen en inclusief 0..10
round() Math.round(34.5)  
sqrt() Math.sqrt(169)  
 
In javascript gebruikte hoeken zijn in radialen. In het functie-invoervak (onder het grafiekvak) op deze pagina kan een in graden gegeven hoek x met de functie hoek(x) naar radialen omgerekend worden.
sin() Math.sin(0.5236) 0.5236 radialen = 30 graden
cos() Math.cos(1.0472) 1.0472 radialen = 60 graden
tan() Math.tan(0.7854) 0.7854 radialen = 45 graden
asin() Math.asin(0.5) = 30 graden
acos() Math.acos(0.5) = 60 graden
atan() Math.atan(1) = 45 graden
atan2() Math.atan2(4,5) is atan(4/5)